Benvinguts al Club Morrison Lounge Bar Bienvenidos al Club Morrison Lounge Bar / Welcome to Morrison Lounge Bar Club

El Club Morrison Lounge Bar és una proposta innovadora pensada per a satisfer els clients que busquin un espai còmode i original per gaudir d'una trobada amb amics o en parella. Per menjar o per beure. En interior o en terrassa. Però sempre amb qualitat i estil únics a Lleida.

El Club Morrison Lounge Bar es una propuesta innovadora pensada para satisfacer a los clientes que busquen un espacio cómodo y original para disfrutar de un encuentro con amigos o en pareja. Para comer o para beber. En interior o en terraza. Pero siempre con calidad y estilo únicos en Lleida.

The Morrison Lounge Bar Club is an innovative offer designed to satisfy customers looking for a comfortable and original space to enjoy a meeting with friends or as a couple. To eat or drink. Indoors or on terrace. But always with quality and a unique style in Lleida.


Club Morrison Lounge Bar

El Club El Club / The Club

El Club Morrison Lounge Bar està ubicat en una situació privilegiada, allunyat del centre de la ciutat de Lleida, sense problemes d'aparcament, ben comunicat i en un entorn amb una gran oferta d'oci i gastronomia per a tots els gustos.

Situat discretament en la planta superior d'un edifici que alberga diferents establiments d'hostaleria, disposa d'una situació immillorable a dos nivells. Un local modern i ben decorat, amb zones diferenciades de bar, restaurant i espais club amb totes les comoditats, diferents pantalles de TV per a seguir els esdeveniments esportius més destacats i una gran terrassa amb amplis sofàs, taules per degustar la nostra oferta gastronòmica, pista de ball amb servei de DJ i unes magnífiques vistes nocturnes sobre la Seu Vella de Lleida.

El Club Morrison Lounge Bar está ubicado en una situación privilegiada, alejado del centro de la ciudad de Lleida, sin problemas de aparcamiento, bien comunicado y en un entorno con una gran oferta de ocio y gastronomía para todos los gustos.

Situado discretamente en la planta superior de un edificio que alberga diferentes establecimientos de hostelería, dispone de una situación inmejorable a dos niveles. Un local moderno y bien decorado, con zonas diferenciadas de bar, restaurante y espacios club con todas las comodidades, diferentes pantallas de TV para seguir los acontecimientos deportivos más destacados y una gran terraza con ámplios sofás, mesas para degustar nuestra oferta gastronómica, pista de baile con servicio de DJ y unas magníficas vistas nocturnas sobre la Seu Vella de Lleida.

The Morrison Lounge Bar Club is located in a privileged location, away from the center of the city of Lleida, with no parking problems, well connected and in an environment with a great offer of leisure and cuisine for all tastes.

Located discreetly on the upper floor of a building that houses different hotel industry establishments, it has an unbeatable location on two levels. A modern and well-decorated venue, with different bar areas, restaurant and club spaces with all amenities, different TV screens to follow the most important sporting events and a large terrace with large sofas, tables to taste our gastronomic offer, a dance floor with DJ service and magnificent night views on the Seu Vella de Lleida.

 

Imatges del Club Imágenes del club / Pictures of the club

Club Morrison Lounge Bar Club Morrison Lounge Bar Club Morrison Lounge Bar Club Morrison Lounge Bar Club Morrison Lounge Bar Club Morrison Lounge Bar Club Morrison Lounge Bar Club Morrison Lounge Bar Club Morrison Lounge Bar Club Morrison Lounge Bar Club Morrison Lounge Bar Club Morrison Lounge Bar Club Morrison Lounge Bar Club Morrison Lounge Bar Club Morrison Lounge Bar Club Morrison Lounge Bar Club Morrison Lounge Bar Club Morrison Lounge Bar Club Morrison Lounge Bar Club Morrison Lounge Bar Club Morrison Lounge Bar Club Morrison Lounge Bar Club Morrison Lounge Bar Club Morrison Lounge Bar Club Morrison Lounge Bar Club Morrison Lounge Bar

Gastronomia Gastronomía / Gastronomy

Al Club Morrison Lounge Bar hi trobareu una interessant oferta gastronòmica amb varietat d'amanides preparades amb productes de l'horta lleidana, també salsitxeria alemanya de qualitat combinada amb una gran varietat de cerveses, hamburgueses úniques preparades amb carn d'excel·lent qualitat com la nostra Black Angus Beef i també una complerta oferta de tapes tradicionals, destacant la nostra graella amb les nostres carns i el nostre pernil ibèric de glà 5J.

En el Club Morrison Lounge Bar encontrareis una interesante oferta gastronómica con variedad de ensaladas preparadas con productos de la huerta lleidana, también salchichería alemana de calidad combinada con una gran variedad de cervezas, hamburguesas únicas preparadas con carne de excelente calidad como nuestra Black Angus Beef y también una completa oferta de tapas tradicionales, destacando nuestra parrilla con nuestras carnes y nuestro jamón ibérico de bellota 5J.

At the Morrison Lounge Bar Club you will find an interesting gastronomic offer with a variety of salads prepared with products from Lleida’s vegetable garden, also quality German sausages combined with a great variety of beers, unique hamburgers prepared with excellent quality meat as our Black Angus Beef and also a complete offer of traditional tapas, highlighting our grill with our meat and our 5J acorn Iberian ham.

 

Imatges dels plats Imágenes de los platos / Pictures of the dishes

Plats / Platos Plats / Platos Plats / Platos Plats / Platos Plats / Platos Plats / Platos Plats / Platos Plats / Platos Plats / Platos Plats / Platos Plats / Platos Plats / Platos

Bar Bar / Bar

La cocteleria del Club Morrison Lounge Bar mereix un capítol a part per ser única a Lleida. Fruit dels coneixements i la llarga experiència professional del nostre barman i a partir de una barra exclusiva amb centenars de referències locals i internacionals en ginebres, vodkes, roms, whiskys... i també en refrescos combinables inèdits així com diferents classes de tòniques, coles, etc., l’oferta arriba als nivells més alts de sofisticació imaginables.

La cerveseria és un apartat no menys important al Club Morrison Lounge Bar. A part de ser un dels pocs locals que poden oferir totes les varietats de Cervesa San Miquel imaginables, disposa també d’una incomparable carta de cerveses nacionals i internacionals, sempre a la temperatura ideal.

La coctelería del Club Morrison Lounge Bar merece un capítulo aparte por ser única en Lleida. Fruto de los conocimientos y la larga experiencia profesional de nuestro barman y a partir de una barra exclusiva con cientos de referencias locales e internacionales en ginebras, vodkas, rones, whiskys... y también en refrescos combinables inéditos así como distintas clases de tónicas, colas, etc., la oferta alcanza los niveles más altos de sofisticación imaginables.

La cervecería es un apartado no menos importante el Club Morrison Lounge Bar. A parte de ser uno de los pocos locales que pueden ofrecer todas las variedades de Cerveza San Miguel imaginables, dispone también de una incomparable carta de cervezas nacionales y internacionales, siempre a la temperatura ideal.

The Morrison Lounge Bar Club’s cocktail bar deserves a separate chapter because it is unique in Lleida. Due to the knowledge and long professional experience of our barman and based on an exclusive bar with hundreds of local and international references in gins, vodkas, rums, whiskeys... and also on unprecedented combinable refreshments as well as different kinds of tonics, colas, etc., the offer reaches the highest levels of imaginable sophistication.

The brewery is a no less important part of the Morrison Lounge Bar Club. Besides from being one of the few places that can offer all of the imaginable varieties of San Miguel Beer, it also has an incomparable national and international beers menu, always at the ideal temperature.

 

Imatges dels còctels Imágenes de los cócteles / Pictures of the cocktails

Còctels / Cócteles Còctels / Cócteles Còctels / Cócteles Còctels / Cócteles Còctels / Cócteles Còctels / Cócteles Còctels / Cócteles Còctels / Cócteles Còctels / Cócteles Còctels / Cócteles Còctels / Cócteles Còctels / Cócteles Còctels / Cócteles Còctels / Cócteles Còctels / Cócteles Còctels / Cócteles Còctels / Cócteles Còctels / Cócteles Còctels / Cócteles Còctels / Cócteles Còctels / Cócteles Còctels / Cócteles

Esdeveniments Eventos / Events

Al Club Morrison Lounge Bar podeu visitar-nos en grup o en parella, però també estarem encantats de preparar la vostra celebració privada, dedicant-vos un espai diferenciat i oferint-vos diferents serveis com DJ i pista de ball, i menús que cobreixin a la perfecció les vostres necessitats de qualitat i preu. Esperem les vostres propostes!

En el Club Morrison Lounge Bar podéis visitarnos en grupo o en pareja, pero también estaremos encantados de preparar tu celebración privada, dedicándoos un espacio diferenciado y ofreciendo diferentes servicios como DJ y pista de baile, y menús que cubran a la perfección vuestras necesidades de calidad y precio. ¡Esperamos vuestras propuestas!

At Morrison Lounge Bar Club you can come as a group or as a couple, but we will also be happy to prepare your private celebration, dedicating a differentiated space and offering several services such as DJ and dance floor, and menus that cover perfectly your needs for quality and price. We look forward to your suggestions!

Imatges Imágenes / Pictures

Esdeveniments i celebracions / Eventos y Celebraciones Esdeveniments i celebracions / Eventos y Celebraciones Esdeveniments i celebracions / Eventos y Celebraciones Esdeveniments i celebracions / Eventos y Celebraciones Esdeveniments i celebracions / Eventos y Celebraciones